บล็อกของ PoundXI
เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม และอื่นๆ

เช็คไอพีจริงของคุณได้ที่นี่ (Check Your Public IP Address)


ไอพีจริง (Public IP Address) ของคุณคือ

ไอพีจริง หรือ Public IP Address คือ หมายเลข IP ที่เราท์เตอร์ตัวหลักของคุณได้รับ (เราท์เตอร์ตัวที่ได้มาตอนติดตั้งบริการอินเทอร์เน็ต)

ประโยชน์ของไอพีจริง (Public IP Address)

ไอพีจริงช่วยให้คอมพิวเตอร์, มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้อินเทอร์เน็ตได้ สามารถเชื่อมต่อมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอยู่กับเราท์เตอร์ภายในบ้านเรา เพื่อใช้บริการต่างๆ ได้ เช่น

  • ระบบกล้องวงจร
  • เว็บเซิร์ฟเวอร์
  • เกมเซิร์ฟเวอร์

เข้าถึงจากภายนอกด้วยไอพีจริงไม่ได้ ?

การจะเข้าถึงบริการต่างๆ ภายในบ้าน จากเครือข่ายภายนอก จำเป็นต้องตรวจเช็คดังนี้

  • เราท์เตอร์ของคุณต้องได้รับ IP จริง ไม่ใช่ IP ย่อยที่ติด NAT ซึ่งสามารถโทรสอบถามกับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่า IP ของคุณติด NAT หรือไม่ ? และบอกเขาไปว่าต้องการใช้กล้องวงจรปิด ปลดล็อคให้ได้หรือไม่ ? ซึ่งบางค่ายปลดฟรี บางค่ายอาจต้องจ่ายเงินเพิ่มรายเดือน
  • เราท์เตอร์ของคุณจำเป็นต้องได้รับการตั้งค่า port forward เสียก่อน
  • ตรวจเช็คอุปกรณ์ของคุณที่เปิดบริการต่างๆ ไว้ ว่าสามารถใช้งานได้โดยปกติหรือไม่