บล็อกของ PoundXI
เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม และอื่นๆ

วิธีติดตั้ง VirtualBox บน Ubuntu


โพสต์เมื่อ 2019-03-05 โดย PoundXI

วิธีติดตั้งต่อไปนี้ เกือบทั้งหมดผมเอามาจากเว็บไซต์ต้นฉบับ https://www.virtualbox.org/wiki/Linux_Downloads ผมตัดทอนให้เหลือเฉพาะขั้นตอนการติดตั้งสำหรับ Ubuntu และมีปรับปรุงคำสั่งบ้างในขั้นตอนการเพิ่ม repo ให้ดึงค่า code name จากระบบมาใส่โดยอัตโนมัติ และในส่วนของการติดตั้ง Extension Pack ผมเขียนคำสั่งให้เช็คเวอร์ชั่นของ VirtualBox ในระบบ และติดตั้ง Extension Pack ให้เป็นเวอร์ชั่นเดียวกันกับ VirtualBox

ผมทดสอบด้วยตัวเองแล้วบน Ubuntu 18.04 เวอร์ชั่น 64bit ขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมดจะเป็น command-line เพื่อให้ทุกขั้นตอนจบได้ในโปรแกรม Terminal โปรแกรมเดียว

วิธีติดตั้ง VirtualBox

เพิ่ม VirtualBox repo เพื่อให้สามารถติดตั้ง และอัปเดต VirtualBox ผ่านคำสั่ง apt ได้

echo "deb [arch=amd64] https://download.virtualbox.org/virtualbox/debian $(lsb_release -cs) contrib" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/virtualbox.list

เพิ่ม key ของ VirtualBox ให้กับ apt

wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox_2016.asc -O- | sudo apt-key add -
wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc -O- | sudo apt-key add -

อัปเดต apt index และติดตั้ง VirtualBox

sudo apt-get update
sudo apt-get install virtualbox-6.0

วิธีติดตั้ง Extension Pack

หลังจากที่เราติดตั้ง VirtualBox เสร็จแล้ว เราควรติดตั้ง Extension Pack เข้าไปด้วย เพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชั่นของ VirtualBox ได้อย่างครบถ้วน เช่น ติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ USB 2.0 และ USB 3.0 บน guest OS ได้ เป็นต้น

ดาวน์โหลด Extension Pack

VBOX_CURRENT_VER=$(VBoxManage -v | cut -d 'r' -f 1)
wget -c -O /tmp/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VBOX_CURRENT_VER.vbox-extpack https://download.virtualbox.org/virtualbox/$VBOX_CURRENT_VER/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VBOX_CURRENT_VER.vbox-extpack

ติดตั้ง Extension Pack

VBOX_CURRENT_VER=$(VBoxManage -v | cut -d 'r' -f 1)
sudo VBoxManage extpack install --replace /tmp/Oracle_VM_VirtualBox_Extension_Pack-$VBOX_CURRENT_VER.vbox-extpack

ข้อมูลเพิ่มเติม


โพสต์ที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น
โปรดเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น