บล็อกของ PoundXI
เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม และอื่นๆ

สารบัญบทความ Arduino


ประกาศ : งดอัปเดตบทความ Arduino อย่างไม่มีกำหนด 2020/01/17

เนื่องจากบทความที่เกี่ยวข้องกับ Arduino ของผม ถูกเขียนและเผยแพร่แบบไม่ได้เรียงลำดับความเกี่ยวโยงกันของเนื้อหา และไม่ได้เรียงลำดับความยากง่ายเอาไว้ ทำให้การอ่าน และการติดตามเนื้อหาไม่ได้เป็นไปตามลำดับที่ควรจะเป็น ผมจึงได้ทำสารบัญนี้เอาไว้เพื่อช่วยให้การติดตาม การค้นหาบทความที่เกี่ยวข้องกับ Arduino เป็นไปได้ง่ายขึ้นครับ

หากคิดว่าบทความของผมเป็นประโยชน์ก็สามารถนำไปแชร์ต่อได้เลยครับ หรือถ้าไม่อยากจะพลาดบทความใหม่ๆ ก็สามารถกดไลค์เพื่อติดตามได้ที่ facebook.com/PoundXIDotCom ครับ

สำหรับผู้เริ่มต้น

 • Arduino คืออะไร ?
 • แนวทางศึกษา Arduino สำหรับผู้เริ่มต้น (ยังไม่เผยแพร่)
 • รวมอุปกรณ์น่าซื้อสำหรับคนหัดใช้ Arduino (ยังไม่เผยแพร่)

การเตรียมความพร้อม

การเขียนโปรแกรม

การต่อห่วงอุปกรณ์ และเซ็นเซอร์

 • สอนใช้ Arduino อ่านค่าจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ DHT11
 • สอนใช้ Arduino เช็คสถานะปุ่มกด (Push Button) หรือสวิตซ์ (Switch)
 • สอนใช้ Arduino รับค่า Analog Input จาก Potentiometer (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino ควบคุม Relay เพื่อตัดต่อวงจรไฟฟ้า (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino กลับทางหมุนมอเตอร์ DC (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino ปรับความเร็วมอเตอร์ AC ผ่าน Inverter ด้วย analog input หรือ modbus (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino ต่อกับเซ็นเซอร์แบบ PNP และ NPN (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino อ่านค่าเวลาจาก RTC (Real Time Clock) Module DS3231 (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino วัดระยะทางด้วยเซ็นเซอร์ Ultrasonic HC-SR04 (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino รับค่าจากปุ่มกด Keypad ขนาด 4 x 4 (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino ตรวจจับความเคลื่อนไหวด้วย Motion Sensor HC-SR501 (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino รับข้อมูลจากรีโมทอินฟราเรด (IR Remote) (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino รับข้อมูลจากรีโมท (RF Remote 315MHz) (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino บันทึกสถานะต่างๆ ไว้ใน EEPROM ข้อมูลไม่หายแม้จะหยุดจ่ายไฟ (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino ยืนยันตัวตนด้วย RFID (Radio-frequency identification) (ยังไม่เผยแพร่)

การแสดงผล

 • สอนใช้ Arduino แสดงผลข้อมูลผ่าน 7-Segment หรือ Digital Tube (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino แสดงผลข้อมูลผ่านจอ LCD (ยังไม่เผยแพร่)
 • สอนใช้ Arduino แสดงผลข้อมูลผ่านจอ OLED (ยังไม่เผยแพร่)

การติดต่อสื่อสาร

 • สอนใช้ Arduino รับส่งข้อมูลผ่านสัญญาณวิทยุ 2.4GHz ผ่าน nRF24L01 Wireless Transceiver (ยังไม่เผยแพร่)
 • เชื่อมต่อ Arduino กับคอมพิวเตอร์ผ่าน USB Serial ด้วยภาษา Python (ยังไม่เผยแพร่)

NodeMCU/ESP8266

อื่นๆ

 • สอนใช้ Arduino แบบ Standalone (ยังไม่เผยแพร่)

โพสต์ที่เกี่ยวข้อง


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น
โปรดเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความคิดเห็น