บล็อกของ PoundXI
เทคโนโลยี, คอมพิวเตอร์, เขียนโปรแกรม และอื่นๆ

Burp Proxy ไม่ Intercept HTTPS บน Firefox


โพสต์เมื่อ 2016-11-11 โดย PoundXI

ปัญหา

เมื่อตั้งค่า Burp Proxy บน Firefox แล้วไม่สามารถ Intercept HTTPS ได้ แต่สามารถ Intercept HTTP ได้ปกติ

ปัญหาอาจจะเกิดจากการตั้งค่า Proxy บน Firefox ที่ไม่ถูกต้องครับ โดยที่คุณอาจจะลืมเลือกตัวเลือก “Use this proxy server for all protocols” ครับ

วิธีแก้ไข

  • เข้าไปที่ Edit > Preferences > Advanced > Network > Connection > Settings > Manual proxy configuration > HTTP Proxy
  • เลือกตัวเลือก “Use this proxy server for all protocols”
  • กดปุ่ม OK

firefox settings for burp proxy